Sielawa

Sielawa — Coregonus albula L.

Ciało wysmukłe, silnie bocznie ścieśnione — śledziowate. Otwór gębowy ma położenie górne. Zabarwienie tułowia srebrzystobiałe, grzbiet niebieskozielonkawy. Łuski drobne i cienkie, łatwo wypadające. Płetwa ogonowa głęboko wcięta. Między płetwą grzbietową …

Pstrąg tęczowy

Pstrąg tęczowy — Salmo gairdneri (Richardson)

Ciało silniej bocznie ścieśnione i bardziej wygrzbiecone niż u troci. Istotną cechą odróżniającą pstrąga tęczowego od innych naszych przedstawicieli ryb z rodzaju Salmo jest występowanie na bokach ciała szerokiej smugi o barwie czerwono-różowej. Intensywność …

Troć

Troć – Salmo trutta morpha trutta L.

Ciało wydłużone, walcowate. Głowa duża, spłaszczona z szeroko rozciętym końcowym pyskiem. Szczęki i kości jamy gębowej zaopatrzone są w liczne stożkowate zęby. Płetwa ogonowa zwykle bez wcięcia. Podobnie jak u wszystkich naszych przedstawicieli …

ICHTIOFAUNA

ICHTIOFAUNA

W wodach jezior i rzek województwa olsztyńskiego żyją 42 gatunki ryb. Podstawową grupę stanowią ryby rzeczno-jeziorowe, a więc takie, których siedliskiem są zarówno potoki i rzeki, jak i jeziora. Do tej grupy należy aż 26 gatunków. Do drugiej grupy …

RYBACKA KLASYFIKACJA JEZIOR

RYBACKA KLASYFIKACJA JEZIOR

Mimo dużych, indywidualnych różnic środowiskowych między poszczególnymi jeziorami występują również wspólne cechy, które mogą stanowić dostateczną podstawę do łączenia niektórych zbiorników w pewne klasy czy typy. W historii ichtiologii występowało wiele różnych podziałów jezior na klasy. Tutaj …

MORFOLOGICZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

MORFOLOGICZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Zasadnicza część Pojezierza Mazurskiego leży w granicach administracyjnych województwa olsztyńskiego. Spośród 2561 jezior o powierzchni większej od jednego hektara, aż 1620 znajduje się w granicach województwa. Większość tych jezior jest pochodzenia polodowcowego. Wyróżnia się wśród nich pięć …

Metoda angielska (odległościowa) – Łowienie w rzekach

Metoda angielska (odległościowa) – Łowienie w rzekach

W dzisiejszym artykule omówię dokładniej spławiki stosowane do łowienia metodą angielską w rzekach. Są one mniej znane wędkarzom od wagglerów, które są stosowane w wodach stojących.

Na pierwszy rzut oka spławiki na wody …