Troć jeziorowa

Troć jeziorowa – Salmo trutta morpha lacustris L.

Zewnętrznie nie różni się od troci. Jest klasyczną rybą jeziorowo-rzeczną, gdyż rozród i okres młodociany odbywa w rzece, następnie spływa do jeziora. Tam zmienia tryb życia na …

Troć

Troć – Salmo trutta morpha trutta L.

Ciało wydłużone, walcowate. Głowa duża, spłaszczona z szeroko rozciętym końcowym pyskiem. Szczęki i kości jamy gębowej zaopatrzone są w liczne stożkowate zęby. Płetwa ogonowa zwykle bez wcięcia. Podobnie jak u wszystkich naszych przedstawicieli …