Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

26 listopada odbyło się w Warszawie spotkanie grupy inicjującej założenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego.

Do sali konferencyjnej Hotelu Sobieski przybyli przedstawiciele czołowych polskich firm zajmujących się produkcją i importem artykułów wędkarskich.

Obecni postawili sobie za cel opracowanie statutu stowarzyszenia, aby w jak największym stopniu mogli się przyczynić do rozwoju rynku wędkarskiego oraz rozwiązania problemów i nieprawidłowości występujących w tej branży.

Podstawowymi celami stowarzyszenia zapisanymi w statucie będą między innymi:

-ochrona oraz reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia;

– propagowanie i wspieranie wędkarstwa jako hobby zapewniającego rekreację i kontakt z naturą, dostępnego dla szerokich kręgów społeczeństwa;

– inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ich zarybiania i ochrony przed kłusownictwem.

Podobne stowarzyszenia o podobnych celach istnieją w większości krajów; np. BVA – Niemcy, Al-PO – Wiochy, ASA – USA, JAFT-MA – Japonia. Dzięki wydawaniu katalogów adresowych, organizowaniu targów, udzielaniu informacji ułatwiają firmom nawiązywanie kontaktów handlowych. Działają również stowarzyszenia ponadnarodowe; takim jest np. EFTTA -European Fishing Tackle Trade Association Limited – zrzeszająca producentów i importerów z całego świata (jej członkami jest również kilka firm polskich). Zadaniem EFTTA jest między innymi organizowanie corocznych Międzynarodowych Targów Wędkarskich, jak również popieranie formowania się narodowych związków handlowych w każdym kraju w Europie. Ponadto EFTTA pokrywa swoim członkom 50% kosztów wystawienia się na wspólnym stoisku podczas dwóch największych wędkarskich imprez targowych na świecie – Tokyo Show w Japonii i ASA Show w Stanach Zjednoczonych.

W marcu 1993 r. Holden Print poinformował EFTTA o próbach tworzenia się Polskiego Stowarzyszenia i otrzymał oficjalne poparcie dla tej idei wraz z konkretnym wsparciem, jakim jest propozycja grupowego polskiego stoiska targowego, co dałoby sposobność zbadania rynku i jego reakcji na oferowane produkty przy niskim koszcie wystawienniczym. Jest to, naszym zdaniem, szczególnie atrakcyjne dla promocji polskich producentów. Mamy nadzieję, że efekty pracy powstającego stowarzyszenia niebawem będą widoczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *