Kormoran – wielki sojusznik rybaków

Kormoran – wielki sojusznik rybaków

 ” – Niezależnie od tego, co opowiadają rybacy, wędkarze, „ zwykli ludzie” kormorany po prostu nie są szkodnikami, w każdym znaczeniu tego słowa. Pełnią ważną, pozytywną rolę drapieżców odżywiając