Mazury – najdroższe wędkowanie?

Mazury – najdroższe wędkowanie?

Czy mamy najdroższe licencje w kraju ? – chyba tak, bo podobno to u nas pływa najwięcej ryb i jesteśmy jednym z……. najbogatszych regionów w Polsce.
Nieświadomi turyści zapłacą, a miejscowi

Mazurskie rybki z Kazachstanu

Mazurskie rybki z Kazachstanu

Odławiać, czy nie odławiać ? Temat wciąż żywy na Mazurach……… Odławiać twierdzą przedstawiciele PZW, największego użytkownika rybackiego w kraju.

 ”- to prawda, że na Zachodzie praktycznie nie istnieje rybactwo śródlądowe, ale my mamy dzikie, naturalne wody

Karta wędkarska – relikt minionej epoki

Karta wędkarska – relikt minionej epoki

Czy ktoś wyobraża sobie turystę w Skandynawii, lub Włoszech szukającego miejscowej komisji egzaminacyjnej w celu zdania egzaminu na kartę ?
Zapraszając znajomych na ryby najpierw musimy zorganizować im egzaminy,
muszą zapłacić, poczekać na wydanie …

Składka członkowska PZW, czy haracz rybacki

Składka członkowska PZW, czy haracz rybacki

Wykorzystując skalę swej działalności PZW zmonopolizowało sprzedaż zezwoleń na rekreacyjne wędkowanie w większości polskich wód publicznych. Korzystając z tego monopolu wprowadziło nieuzasadnione, 
sięgające kilku tysięcy %
 ulgi w opłatach za licencje na wędkowanie …

PZW – potężne gospodarstwo rybackie

PZW – potężne gospodarstwo rybackie

 ” Ciągle nie rozumiemy istoty sprawy. PZW dzierżawi jeziora jako podmiot dopuszczony do tego przez Skarb Państwa nie w celu, mówiąc brutalnie, zapewnienia tam warunków do uprawiania hobby wędkarskiego, ale dla prowadzenia na nich racjonalnej