Ełckie rybactwo 150 lat temu

Ełckie rybactwo 150 lat temu

– tak pisał Dr. Fr. Skowronnek  130 lat temu o gospodarce rybackiej na Mazurach:

” Ten, kto zna te okoliczności z codziennej i wieloletniej obserwacji, dziwi się czytając opinie