Okoń

Okoń – Perca fluviatilis L..

Ciało umiarkowanie wydłużone, nieco bocznie ścieśnione, dość wysokie, pokryte łuską grzebykowatą, bardzo mocno osadzoną w skórze. Głowa duża, prawie trójkątna, otwór ustny końcowy. Jama gębowa z licznymi, drobnymi, ułożonymi w …

Koza

Koza – Cobitis taenia Heckel et Kner

Ciało wydłużone, bocznie ścieśnione, pokryte drobną łuską zachodzącą na siebie dachówkowato. Głowa bocznie ścieśniona, w partii grzbietowej silnie zwężona. Otwór gębowy dolny, otoczony sześcioma krótkimi wąsikami. Pod okiem znajduje się dwuwierzchołkowy ruchomy kolec. …

Śliz

Śliz — Nemachilus barbatulus L.

Ciało wydłużone, pokryte tylko częściowo drobną łuską, nie zachodzącą na siebie. Otwór gębowy dolny, otoczony sześcioma wąsikami. Linia boczna wyraźnie zaznaczona. Płetwa ogonowa równo ścięta lub z niewielkim wgłębieniem. Kolor ciała żółtopomarańczowy z wieloma nieregularnymi, …

Piskorz

Piskorz — Misgurnus fossilis L.

Ciało wydłużone, walcowate, w tylnej części lekko bocznie spłaszczone, pokryte bardzo drobnymi i głęboko osadzonymi w skórze łuskami. Głowa mała, otwór ustny dolny, okolony dziesięcioma wąsikami. Wszystkie płetwy małe i krótkie, ogonowa zaokrąglona. Linia boczna …

Strzebla potokowa

Strzebla potokowa — Phoxinus phoxinus L.

Ciało wydłużone, z przodu obłe, ku tyłowi bocznie spłaszczone. Nos garbaty, otwór ustny prawie dolny. Linia boczna zwykle przerywana. Płetwa ogonowa umiarkowanie wcięta, grzbietowa i odbytowa — zaokrąglone. Łuski bardzo drobne, łatwo wypadające. Skóra …

Świnka

Świnka — Chondrostoma nasus L.

Ciało umiarkowanie wydłużone, bocznie ścieśnione. Otwór gębowy dolny, poprzeczny. Wargi twarde, dolna o ostrej krawędzi. Nos wystający, od spodu płaski. Płetwa ogonowa mocno wcięta, grzbietowa i odbytowa łukowato wklęsłe. Łuski średniej wielkości, mocno osadzone w …

Boleń

Boleń – Aspius aspius L.

Ciało wydłużone, bocznie spłaszczone, dość niskie. Otwór gębowy końcowo-górny, duży i szeroko rozcięty. Wypukłość szczęki dolnej wchodzi w zagłębienie szczęki górnej. Łuski duże, grube, zachodzące na siebie, mocno osadzone w skórze. Płetwa ogonowa głęboko wcięta, …

Certa

Certa — Vimba vimba L.

Ciało w miarę wydłużone, bocznie ścieśnione, niezbyt wysokie. Otwór ustny dolny, wargi grube. Nos mięsisty, stożkowato zgrubiały, wystaje przed dolną szczękę. Płetwa ogonowa głęboko wcięta, grzbietowa i odbytowa łukowato wklęsłe. Ubarwienie boków ciała i brzucha …

Brzana

Brzana – Barbus barbus L.

Ciało wydłużone, obłe, w tułowiu grube. Głowa wydłużona — stożkowata. Pysk dolny, otoczony grubymi, mięsistymi wargami. Dolna warga trójdzielna, na górnej znajdują się dwie pary wąsików. Łuski stosunkowo nieduże, mocno osadzone. Czwarty promień płetwy grzbietowej …

Kiełb

Kiełb — Gobio gobio L.

Ciało wydłużone i obłe, pokryte dość dużymi, słabo osadzonymi w skórze łuskami. Głowa duża z dolnym pyskiem i wielkimi oczami. W kącikach ust znajduje się para wąsików. Grzbiet usiany drobnymi, ciemnymi plamkami, wzdłuż boków tułowia …