Układ pokarmowy karpia

Układ pokarmowy karpia.

Przedni odcinek przewodu pokarmowego tworzą jama gębowa, część skrzelowa i krótki przełyk. U karpia (i innych karpiowatych) jama gębowa jest pozbawiona uzębienia. Ryby te mają tylko trące zęby gardłowe (rysunek).

 

Zadanie …

Układ oddechowy karpia

Układ oddechowy karpia.

Skrzela ryb kostnoszkieletowych, a więc także karpia, składają się z listków skrzelowych osadzonych po zewnętrznej stronie czterech łuków skrzelowych (I—IV). Po wewnętrznej stronie każdego z tych łuków umieszczone są wyrostki filtracyjne. Listki są to długie, wąskie taśmy …

Układ nerwowy i zmysłowy karpia

Układ nerwowy i zmysłowy karpia.

Fizyczne, właściwości środowiska odbierane są przez narządy dotyku, ciepła, zimna, wzroku, słuchu i równowagi. Na chemiczne bodźce reagują narządy smaku i węchu. Odbieranie podniet obu rodzajów zapewniają komórki nerwowe, tworzące skomplikowany układ nerwowy i zmysłowy. …