Łowienie wzdręgi

Łowienie wzdręgi

Aby choć na chwilę odpocząć od sportowego sezonu i zrobić sobie przerwę między kolejnymi zawodami, co roku udaje mi się wygospodarować trochę wolnego czasu, i zapolować na tę wspaniała rybę – wzdręge.

Niestety …

Duże karpie

Gdzie szukać dużych karpi?

Moim zdaniem, przede wszystkim w dużych zbiornikach zaporowych, takich jak Zalew Zegrzyński, Rybnik oraz w starych i rozległych wyrobiskach żwirowych. Olbrzymie karpie po prostu tam są. Patrząc na taflę wody warto pamiętać, że okazów należy szukać …

ORGANIZACJA I GOSPODARKA WĘDKARSKA

ORGANIZACJA I GOSPODARKA WĘDKARSKA

W 1972 roku olsztyński okręg Polskiego Związku Wędkarskiego liczył 93 koła i 19 119 członków. Pracownicy fizyczni stanowili zawsze powyżej 50% członków okręgu, co wskazuje, jak wielką rolę rekreacyjną pełni sport wędkarski. Równie pozytywnym zjawiskiem jest …

GOSPODARKA RYBACKA

GOSPODARKA RYBACKA

W województwie olsztyńskim znajduje się 102 146 ha jezior. Gospodarzą nimi różni użytkownicy, a w największej części państwowe gospodarstwa rybackie.

Użytkownicy jezior w województwie olsztyńskim w 1972 roku

Użytkownik Powierzchnia w ha % ogólnego areału jezior
Państwowe gospodarstwa

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

26 listopada odbyło się w Warszawie spotkanie grupy inicjującej założenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego.

Do sali konferencyjnej Hotelu Sobieski przybyli przedstawiciele czołowych polskich firm zajmujących się produkcją i importem artykułów …

PRZEPISY PRAWNE

PRZEPISY PRAWNE

Podstawą wszelkich dotychczas obowiązujących przepisów, regulujących sytuację prawną gospodarki rybackiej w Polsce, jest uchwalona 7 marca 1932 roku przez Sejm ustawa o rybołówstwie. Zawierała ona znamiona istotnego postępu w dziedzinie rybactwa, chociażby przez zawarowanie daleko idących praw ingerowania …