Kiełb

Kiełb — Gobio gobio L.

Ciało wydłużone i obłe, pokryte dość dużymi, słabo osadzonymi w skórze łuskami. Głowa duża z dolnym pyskiem i wielkimi oczami. W kącikach ust znajduje się para wąsików. Grzbiet usiany drobnymi, …

Różanka

Różanka – Rhodeus sericeus amarus (Bloch)

Ciało wysokie, z boków ścieśnione, pokryte dużymi łuskami zachodzącymi na siebie, dość mocno umieszczonymi w skórze. Otwór gębowy mały, prawie dolny. Linia boczna krótka, widoczna tylko na kilku łuskach w okolicy pokryw skrzelowych. Boki …

Słonecznica

Słonecznica – Leucaspius delineatus (Heckel et Kner)

Ciało wydłużone, bocznie spłaszczone — podobne do małej uklei. Głowa mała, otwór gębowy prawie górny. Linia boczna krótka, kończy się tuż za pokrywami skrzelowymi. Ubarwienie tułowia srebrzyste, grzbiet zielonkawy, wzdłuż tylnej części tułowia …

Piekielnica

Piekielnica — Alburnoides bipunctatus (Bloch)

Podobna do uklei, tylko ciało nieco wyższe, głowa większa, otwór gębowy końcowy. Ubarwienie srebrzystobiałe, grzbiet szarozielonkawy lub oliwkowozielony. Powyżej i poniżej linii nabocznej występują podłużne szeregi plamek pigmentowych, co robi wrażenie jakby podwójnej kreski. Płetwa …

Ukleja

Ukleja — Alburnus alburnus L.

Ciało wydłużone, z boków mocno ścieśnione, niewysokie. Głowa mała, otwór gębowy górny. Łuski drobne, srebrnie połyskujące, cienkie i łatwo odpadające. Barwa tułowia srebrzysta, grzbiet zielonkawy lub zielononiebieski. Płetwy bezbarwne, przezroczyste, u nasady czasem żółtawe lub …

Wzdręga

Wzdręga — Scardinius eryłrophalmus L.

Ciało umiarkowanie wydłużone, z boków mocno spłaszczone, średnio wysokie. Głowa mała, otwór gębowy końcowy — skierowany ku górze. Łuski duże, mocno osadzone w skórze, zachodzące na siebie dachówkowato. Płetwa ogonowa wcięta. Płetwa grzbietowa zaczyna się …

Płoć

Płoć – Rutilus rutilus L.

Ciało w miarę wydłużone, bocznie ścieśnione. W czasie dorastania staje się wysokie. Głowa niewielka, otwór gębowy mały, końcowy. Tęczówka oka z czerwoną plamką. Płetwa ogonowa silnie wcięta —-widełkowata. Tylna krawędź płetwy grzbietowej i odbytowej lekko …

Jelec

Jelec — Leuciscus leuciscus L.

Ciało wydłużone, niezbyt wysokie, bocznie ścieśnione. Głowa mała, jej przednia część przed otworami nosowymi nieco garbata. Płetwa ogonowa głęboko wcięta — widełkowata. Płetwa grzbietowa w tylnym krańcu prosto ścięta, odbytowa lekko wklęsła. Ubarwienie ciała srebrzyste, …

Jaź

Jaź — Leuciscus idus L.

Ciało umiarkowanie wydłużone, bocznie spłaszczone, u starszych osobników dość wysokie. Głowa niewielka, otwór gębowy mały, końcowy. Płetwa ogonowa wcięta. Tylna krawędź płetwy grzbietowej prosta, odbytowej łukowato-wklęsła. Ubarwienie grzbietowej części tułowia szarozielone lub szaroniebieskie, boki poniżej …

Kleń

Kleń — Leuciscus cephalus L.

Ciało wydłużone, walcowate, nieco z boków ścieśnione, z dużą i szeroką głową. Otwór gębowy duży, końcowy, opatrzony grubymi wargami. Płetwa ogonowa wcięta. Tylna krawędź płetwy grzbietowej równo ścięta; płetwa odbytowa lekko zaokrąglona. Łuski duże, okrągławe, …