Pstrąg potokowy

Pstrąg potokowy — Salmo trutta morpha fario L.

Budową i kształtem ciała nie różni się istotnie od troci. Ubarwienie natomiast jest nieco odmienne, gdyż na bokach ciała i płetwie grzbietowej znajdują się liczne owalne czarne …

Troć jeziorowa

Troć jeziorowa – Salmo trutta morpha lacustris L.

Zewnętrznie nie różni się od troci. Jest klasyczną rybą jeziorowo-rzeczną, gdyż rozród i okres młodociany odbywa w rzece, następnie spływa do jeziora. Tam zmienia tryb życia na drapieżny, szybko rośnie. Żyje w …

Troć

Troć – Salmo trutta morpha trutta L.

Ciało wydłużone, walcowate. Głowa duża, spłaszczona z szeroko rozciętym końcowym pyskiem. Szczęki i kości jamy gębowej zaopatrzone są w liczne stożkowate zęby. Płetwa ogonowa zwykle bez wcięcia. Podobnie jak u wszystkich naszych przedstawicieli …

ICHTIOFAUNA

ICHTIOFAUNA

W wodach jezior i rzek województwa olsztyńskiego żyją 42 gatunki ryb. Podstawową grupę stanowią ryby rzeczno-jeziorowe, a więc takie, których siedliskiem są zarówno potoki i rzeki, jak i jeziora. Do tej grupy należy aż 26 gatunków. Do drugiej grupy …

RYBACKA KLASYFIKACJA JEZIOR

RYBACKA KLASYFIKACJA JEZIOR

Mimo dużych, indywidualnych różnic środowiskowych między poszczególnymi jeziorami występują również wspólne cechy, które mogą stanowić dostateczną podstawę do łączenia niektórych zbiorników w pewne klasy czy typy. W historii ichtiologii występowało wiele różnych podziałów jezior na klasy. Tutaj …

MORFOLOGICZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

MORFOLOGICZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Zasadnicza część Pojezierza Mazurskiego leży w granicach administracyjnych województwa olsztyńskiego. Spośród 2561 jezior o powierzchni większej od jednego hektara, aż 1620 znajduje się w granicach województwa. Większość tych jezior jest pochodzenia polodowcowego. Wyróżnia się wśród nich pięć …