Układ pokarmowy karpia

Układ pokarmowy karpia.

Przedni odcinek przewodu pokarmowego tworzą jama gębowa, część skrzelowa i krótki przełyk. U karpia (i innych karpiowatych) jama gębowa jest pozbawiona uzębienia. Ryby te mają tylko trące zęby gardłowe (rysunek).

 

Zadanie …

Układ oddechowy karpia

Układ oddechowy karpia.

Skrzela ryb kostnoszkieletowych, a więc także karpia, składają się z listków skrzelowych osadzonych po zewnętrznej stronie czterech łuków skrzelowych (I—IV). Po wewnętrznej stronie każdego z tych łuków umieszczone są wyrostki filtracyjne. Listki są to długie, wąskie taśmy …

Układ nerwowy i zmysłowy karpia

Układ nerwowy i zmysłowy karpia.

Fizyczne, właściwości środowiska odbierane są przez narządy dotyku, ciepła, zimna, wzroku, słuchu i równowagi. Na chemiczne bodźce reagują narządy smaku i węchu. Odbieranie podniet obu rodzajów zapewniają komórki nerwowe, tworzące skomplikowany układ nerwowy i zmysłowy. …

CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY DLA KARPIA

CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY DLA KARPIA

Skład chemiczny wody ulega ciągłym zmianom pod wpływem nieprzerwanej działalności organizmów w niej żyjących.

Azot, fosfor i inne składniki mineralne, które są rozpuszczone lub tworzą zawiesiny w wodzie, przedostają się do niej głównie w wyniku

ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

Optymalny rozwój karpia ma miejsce przy odczynie wody zbliżonym do obojętnego (pH 6,8—7,5). Obniżenie pH wody poniżej 6 powoduje zwolnienie tempa przemiany materii u karpia i w efekcie złe przyswajanie pokarmu, wyrażone osłabieniem tempa wzrostu.

Ilość wymaganej żyłki do nawinięcia na szpulę naszego kołowrotka

Kalkulator pozwalający nam w szybki sposób obliczyć ilość wymaganej żyłki do nawinięcia na szpulę naszego kołowrotka

KALKULATOR pomaga nam w szybki sposób obliczyć ilość wymaganej żyłki do nawinięcia na szpulę naszego kołowrotka

KALKULATOR

Średnica żyłki podana na szpuli twojego kołowrotka

Nerpa – Phoca vitulina

Nerpa – Phoca vitulina

Nerpa jest mięsożernym ssakiem z rzędu płetwonogich i należy do zwierząt łownych. Jest doskonale przystosowana do środowiska wodnego. Wrzecionowaty tułów i kończyny przekształcone w płetwy ułatwiają poruszanie się w wodzie. Płetwy tylne, ukształtowane jak rybi ogon, …