Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

26 listopada odbyło się w Warszawie spotkanie grupy inicjującej założenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego.

Do sali konferencyjnej Hotelu Sobieski przybyli przedstawiciele czołowych polskich firm zajmujących …

PRZEPISY PRAWNE

PRZEPISY PRAWNE

Podstawą wszelkich dotychczas obowiązujących przepisów, regulujących sytuację prawną gospodarki rybackiej w Polsce, jest uchwalona 7 marca 1932 roku przez Sejm ustawa o rybołówstwie. Zawierała ona znamiona istotnego postępu w dziedzinie rybactwa, chociażby przez zawarowanie daleko idących praw ingerowania …