RYBACKA KLASYFIKACJA JEZIOR

RYBACKA KLASYFIKACJA JEZIOR

Mimo dużych, indywidualnych różnic środowiskowych między poszczególnymi jeziorami występują również wspólne cechy, które mogą stanowić dostateczną podstawę do łączenia niektórych zbiorników w pewne klasy czy typy. W historii ichtiologii występowało wiele różnych …

MORFOLOGICZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

MORFOLOGICZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Zasadnicza część Pojezierza Mazurskiego leży w granicach administracyjnych województwa olsztyńskiego. Spośród 2561 jezior o powierzchni większej od jednego hektara, aż 1620 znajduje się w granicach województwa. Większość tych jezior jest pochodzenia polodowcowego. Wyróżnia się wśród nich pięć …