Certa

Certa — Vimba vimba L.

Ciało w miarę wydłużone, bocznie ścieśnione, niezbyt wysokie. Otwór ustny dolny, wargi grube. Nos mięsisty, stożkowato zgrubiały, wystaje przed dolną szczękę. Płetwa ogonowa głęboko wcięta, grzbietowa i odbytowa łukowato wklęsłe. Ubarwienie boków ciała i brzucha — srebrzystobiałe, grzbiet i wierzch głowy stalowozielony. Płetwa grzbietowa i ogonowa szare, pozostałe o odcieniu żółtawym. W okresie dojrzewania i rozrodu wszystkie kolory stają się bardziej kontrastowe i jaskrawe. U samców pojawia się na głowie, płetwach i brzegach łusek wysypka perłowa.

Certa żyje zarówno w rzekach, jak i w słonawych zatokach morskich. Spotykana jest również w jeziorach, przez które przepływa rzeka. Zalicza się ją do ryb wędrownych, gdyż odbywa dalekie wędrówki z morza do rzek na tarło i z powrotem do morza w celach żerowiskowych.

Certa żyje ponad 10 lat i osiąga w naszych warunkach przeciętnie długość 30 cm i ciężar około 0,5 kg. Pojedyncze egzemplarze miewają ciężar ciała wyższy niż 2 kg. Ryba ta rośnie wolno, ciężar około 0,5 kg uzyskuje (w Wiśle) w wieku 7—8 lat. Odżywia się fauną denną, trzymając się przy samym dnie, zwykle dużymi stadami.

Okres tarła jest rozciągnięty i trwa od maja do lipca, gdyż ikra nie dojrzewa jednocześnie i jest wydalana kilkakrotnie w odstępach 2—3 tygodni. Wymiar ochronny: 20 cm, czasu ochronnego nie ma.

Na terenie województwa olsztyńskiego stwierdzono występowanie certy w zlewisku rzeki Drwęcy oraz w dorzeczu jeziora Wadąga.