Karta wędkarska – relikt minionej epoki

Karta wędkarska – relikt minionej epoki

Czy ktoś wyobraża sobie turystę w Skandynawii, lub Włoszech szukającego miejscowej komisji egzaminacyjnej w celu zdania egzaminu na kartę ?
Zapraszając znajomych na ryby najpierw musimy zorganizować im egzaminy,
muszą zapłacić, poczekać na wydanie karty przez starostwo i jak jeszcze będą mieli ochotę i czas, to mogą z nami jechać. A co będzie jak im się nie spodoba łowienie ryb wielkości papierosa w naszych wodach ? Mogą żądać zwrotu kosztów ” karty ” ?

Wymóg posiadania karty wędkarskiej  jest jednym z czynników hamujących rozwój regionu i turystyki wędkarskiej. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem chętny do uprawiania wędkarstwa na wszelkich wodach śródlądowych kraju zobowiązany jest posiadać, oprócz licencji tzw ”kartę wędkarską”. Sytuacja niespotykana w krajach wysokorozwiniętych.

Żeby uzyskać kartę wędkarską, należy zdać odpowiedni egzamin i zapłacić za ten egzamin oraz za wydanie karty wędkarskiej. Egzaminy przeprowadza właściwe stowarzyszenie, w praktyce wyłącznie PZW, z racji swej monopolistycznej pozycji na naszych wodach publicznych.

Egzaminy te mają charakter tak uproszczony (a w wielu wypadkach fikcyjny), że trudno doszukać się celowości ich istnienia. Może dlatego w ustawodawstwie krajów wysokorozwiniętych nie występuje pojęcie egzaminu ani ”karty wędkarskiej” warunkującej możliwość wędkowania.

USTAWA o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r
Art 7.2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument
uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą
łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach
uprawnionego do rybactwa — posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Art 7.5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków
ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust 7a.

Art 7.7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się
opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.
Art 7.7 Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia.

Ustawodawca sam dostarcza dowodów na bezzasadność istnienia w Polsce obowiązku uzyskania karty wędkarskiej jako warunku koniecznego do wędkowania, a mianowicie
1. Przewiduje zwolnienia wybranych grup społecznych z posiadania karty
wędkarskiej
2. Zwalnia z posiadania karty osoby wędkujące na wodach przeznaczonych do
chowu i hodowli ryb, a nakazuje posiadać kartę wędkującym na wodach
użytkowanych rybacko. W jednym i drugim przypadku amatorski połów ryb niczym się nie różni.
3. Dyskryminuje polskich obywateli, pozwalając cudzoziemcom wędkować na
polskich wodach bez karty wędkarskiej, co jest niezgodne z Konstytucją RP Art 32