Piekielnica

Piekielnica — Alburnoides bipunctatus (Bloch)

Podobna do uklei, tylko ciało nieco wyższe, głowa większa, otwór gębowy końcowy. Ubarwienie srebrzystobiałe, grzbiet szarozielonkawy lub oliwkowozielony. Powyżej i poniżej linii nabocznej występują podłużne szeregi plamek pigmentowych, co robi wrażenie jakby podwójnej kreski. Płetwa ogonowa głęboko wcięta. Wszystkie płetwy o szarym odcieniu — przezroczyste.

Przebywa w rzekach i potokach, unikając zimnej i wartko płynącej wody. Najczęściej grupuje się w stada, przebywające przy dnie lub w całej toni wody.

Długość jej życia nie jest dokładnie znana, przypuszczalnie, podob-

nie jak ukleja, osiąga wiek około 10 lat i długość do 15 cm. Odżywia się planktonem i drobną fauną denną. Tarło odbywa w maju i czerwcu w miejscach o dużym prądzie wody. Wymiaru i czasu ochronnego nie ma.

Na terenie województwa olsztyńskiego spotkać ją można w rzekach Drwęcy, Wli, Wąskiej. W jeziorach nie występuje. Nadaje się na „żywca”. Metoda połowu podobna jak przy uklei. Wymiaru i czasu ochronnego nie ma.