Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego

26 listopada odbyło się w Warszawie spotkanie grupy inicjującej założenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego.

Do sali konferencyjnej Hotelu Sobieski przybyli przedstawiciele czołowych polskich firm zajmujących się produkcją i importem artykułów wędkarskich.

Obecni postawili sobie za cel opracowanie statutu stowarzyszenia, aby w jak największym stopniu mogli się przyczynić do rozwoju rynku wędkarskiego oraz rozwiązania problemów i nieprawidłowości występujących w tej branży.

Podstawowymi celami stowarzyszenia zapisanymi w statucie będą między innymi:

-ochrona oraz reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia;

– propagowanie i wspieranie wędkarstwa jako hobby zapewniającego rekreację i kontakt z naturą, dostępnego dla szerokich kręgów społeczeństwa;

– inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ich zarybiania i ochrony przed kłusownictwem.

Podobne stowarzyszenia o podobnych celach istnieją w większości krajów; np. BVA – Niemcy, Al-PO – Wiochy, ASA – USA, JAFT-MA – Japonia. Dzięki wydawaniu katalogów adresowych, organizowaniu targów, udzielaniu informacji ułatwiają firmom nawiązywanie kontaktów handlowych. Działają również stowarzyszenia ponadnarodowe; takim jest np. EFTTA -European Fishing Tackle Trade Association Limited – zrzeszająca producentów i importerów z całego świata (jej członkami jest również kilka firm polskich). Zadaniem EFTTA jest między innymi organizowanie corocznych Międzynarodowych Targów Wędkarskich, jak również popieranie formowania się narodowych związków handlowych w każdym kraju w Europie. Ponadto EFTTA pokrywa swoim członkom 50% kosztów wystawienia się na wspólnym stoisku podczas dwóch największych wędkarskich imprez targowych na świecie – Tokyo Show w Japonii i ASA Show w Stanach Zjednoczonych.

W marcu 1993 r. Holden Print poinformował EFTTA o próbach tworzenia się Polskiego Stowarzyszenia i otrzymał oficjalne poparcie dla tej idei wraz z konkretnym wsparciem, jakim jest propozycja grupowego polskiego stoiska targowego, co dałoby sposobność zbadania rynku i jego reakcji na oferowane produkty przy niskim koszcie wystawienniczym. Jest to, naszym zdaniem, szczególnie atrakcyjne dla promocji polskich producentów. Mamy nadzieję, że efekty pracy powstającego stowarzyszenia niebawem będą widoczne.