Pstrąg potokowy

Pstrąg potokowy — Salmo trutta morpha fario L.

Budową i kształtem ciała nie różni się istotnie od troci. Ubarwienie natomiast jest nieco odmienne, gdyż na bokach ciała i płetwie grzbietowej znajdują się liczne owalne czarne i czerwone plamki, przy czym czerwone zawsze obrzeżone są białą obwódką. Zasadnicza barwa ciała wykazuje dużą zmienność zależnie od środowiska, w którym ryba przebywa (od jasnozłocistego, przez oliwkowobrunatny do prawie czarnego).

Pstrąg potokowy żyje w rzekach i potokach o silnym prądzie, wodzie zimnej i dobrze natlenionej. Dno o podłożu żwirowato-kamienistym lub żwirowato-piaszczystym. Zasiedla zarówno potoki górskie jak i nizinne odpowiadające jego wymaganiom środowiskowym. Pokarm młodych pstrągów składa się z wodnej fauny bezkręgowej oraz owadów łowionych na powierzchni wody. W miarę wzrostu przechodzi stopniowo na drapieżny tryb życia, odżywiając się drobnymi rybami towarzyszącymi (strzebla potokowa, śliz, głowacze), nie gardząc również mniejszymi osobnikami własnego gatunku.

W województwie olsztyńskim występuje w wielu rzekach i potokach. Szczególnie obficie zasiedla rzeki (wraz z dorzeczami): Pasłękę, Drwęcę (wraz z rzeką Wlą), Wadąg, Wąską, Banówkę, Omazę, Baudę. Występuje też, aczkolwiek mniej licznie, w odcinkach rzek łączących poszczególne jeziora (Marózka) lub w partiach źródliskowych. Przeciętnie osiąga wielkość do 1 kg; tylko sporadycznie trafiają się osobniki większe (nawet do 3 kg). Tarło odbywa się od października do grudnia. Metody połowu pstrąga są takie same jak troci. W zasadzie łowienie go na przynęty naturalne jest wzbronione. Odstępstwo od tej reguły dotyczy nielicznych potoków (np. odcinka rzeki Wąskiej), w których łowienie spinningiem lub muchą jest niemożliwe wskutek silnego zakrzewienia brzegów i równocześnie dużej głębokości wody. W takim przypadku dozwolone jest łowienie tylko na rosówkę, zakładaną na haczyk nr 1, co w dużym stopniu eliminuje możliwość złowienia osobników małych. Wymiar ochronny — 25 cm; czas ochronny: 15 października — 15 grudnia. Najlepszy okres połowu: marzec — maj (zanim rozwinie się roślinność wodna).