PZW kontra lokalne społeczności

PZW kontra lokalne społeczności

”Odławiamy 7 ton ryb, a zgodnie z operatem rybackim możemy  30t. Jeżeli się nie uspokoicie to przez 5 lat odłowimy po 30 ton ryb i wyczyścimy  jezioro. – Wtedy będziecie mieli się na co skarżyć”

Robert Stabiński Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Suwałki na spotkaniu z radnymi i władzami gminy Orzysz.
Działalność stowarzyszenia PZW na Mazurach w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej budzi społeczny sprzeciw. Wg mieszkańców, sektora turystycznego i lokalnych władz samorządowych działalność ta skutecznie hamuje rozwój Regionu i jest prowadzona ze szkodą dla lokalnej społeczności.

Świadczą o tym zebrane tysiące podpisów mieszkańców, samorządowców, turystów, gospodarstw agroturystycznych, interpelacje składane przez lokalnych parlamentarzystów, uchwały i apele rad gmin skierowane do Premiera i ministra rolnictwa potępiające prowadzoną przez PZW gospodarką rybacką.
Przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego PZW czują się bezkarni, bo mają poparcie Generała SB / Prezesa PZW / urzędującego w Warszawie i kilku kolegów, lokalnych polityków, majacych w du… rozwój Regionu i swoich wyborców.

Niezgodność z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach – stowarzyszenie jest zrzeszeniem opartym na pracy społecznej członków. Stowarzyszenia powstają po to, aby umożliwić obywatelom uczestniczenie w życiu publicznym oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.
/ Zasadniczo należałoby się zastanowić czy odłowy gospodarcze przy użyciu różnego rodzaju sieci stawnych i prądu są realizacją takich zainteresowań ? /
Również zgodnie z ustawą działalność stowarzyszenia nie może być sprzeczna z interesem publicznym i naruszać praw obywateli pozostających poza stowarzyszeniem.