Strzebla potokowa

Strzebla potokowa — Phoxinus phoxinus L.

Ciało wydłużone, z przodu obłe, ku tyłowi bocznie spłaszczone. Nos garbaty, otwór ustny prawie dolny. Linia boczna zwykle przerywana. Płetwa ogonowa umiarkowanie wcięta, grzbietowa i odbytowa — zaokrąglone. Łuski bardzo drobne, łatwo wypadające. Skóra na brzuchu goła. U dorosłych ryb zaznacza się dymorfizm płciowy. Płetwy piersiowe i brzuszne samców mają grubsze promienie i są znacznie dłuższe niż u samic.

Ubarwienie złotozielonkawe, grzbiet ciemniejszy o odcieniu brązowo-zielonym. Na bokach tułowia biegnie jednolita ciemna smuga lub smugowato ułożone duże ciemne plamy. Nad tą smugą ciągnie się wąski oliwkowozłocisty pas. Wszystkie płetwy szarożółte. W okresie godowym samce przybierają wspaniałe kolory — wszystkie barwy silnie ciemnieją — w niektórych przypadkach aż do całkowitego zaczernienia. Na brzuchu i dolnych partiach pokryw skrzelowych pojawiają się jaskrawe, krwiste plamy. U samców występuje wysypka perłowa. Strzebla potokowa bytuje tylko w wodach bieżących o szybkim prądzie, zimnej i dobrze natlenionej wodzie, dnie żwirowato-kamienistym. Jest bardzo ruchliwa, trzyma się zawsze dużymi stadami. Najliczniej występuje w wodach pstrągowych.

Żyje krótko — kilka lat. Jest jednym z najmniejszych przedstawicieli naszej ichtiofauny, osiąga długość zaledwie 8—10 cm. Odżywia się drobną fauną denną oraz owadami, które wychwytuje z powierzchni wody. Na tarliskach pstrąga czyni szkody wyjadając złożoną tam ikrę.

Dojrzewa już w drugim roku życia. Tarło odbywa w maju. Ochronie nie podlega. Ze względu na goryczkowy smak mięsa jest, mimo małych rozmiarów, w niektórych okolicach łowiona masowo w czasie tarła i po odpowiednim przyrządzeniu uważana za przysmak.

Strzebla stanowi pokarm większych osobników pstrąga i innych ryb drapieżnych. W wodach województwa olsztyńskiego jest dość rzadka. Liczniejsze populacje tego gatunku stwierdzono jedynie w niektórych dopływach rzek Drwęcy i Wąskiej (w Sali).

Na robaka bierze w ciągu całego roku, nadaje się na „żywca”, jest jednak mało wytrzymała i szybko śnie.