ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

Optymalny rozwój karpia ma miejsce przy odczynie wody zbliżonym do obojętnego (pH 6,8—7,5). Obniżenie pH wody poniżej 6 powoduje zwolnienie tempa przemiany materii u karpia i w efekcie złe przyswajanie