Układ oddechowy karpia

Układ oddechowy karpia.

Skrzela ryb kostnoszkieletowych, a więc także karpia, składają się z listków skrzelowych osadzonych po zewnętrznej stronie czterech łuków skrzelowych (I—IV). Po wewnętrznej stronie każdego z tych łuków umieszczone są wyrostki filtracyjne. Listki …