Troć jeziorowa

Troć jeziorowa – Salmo trutta morpha lacustris L.

Zewnętrznie nie różni się od troci. Jest klasyczną rybą jeziorowo-rzeczną, gdyż rozród i okres młodociany odbywa w rzece, następnie spływa do jeziora. Tam zmienia tryb życia na drapieżny, szybko rośnie. Żyje w jeziorach głębokich, o czystej, zimnej i dobrze natlenionej wodzie, do których dopływa potok o charakterze pstrągowym, gdzie tarlaki mogą odbyć naturalny rozród. W okresie pobytu w rzece troć jeziorowa odżywia się fauną denną (larwami owadów, kiełżami, ośliczkami itp.), nie gardząc również pokarmem powietrznym. Po spłynięciu do jeziora pokarm jej stanowią ryby — głównie ukleja, okoń, płoć, a nawet cierniki. W warunkach polskich troć osiąga ciężar do 6 kg; w pojedynczych tylko przypadkach wyższy. Autochtoniczna forma występuje jedynie w kilku jeziorach dorzecza górnej Wdy (głównie kompleks jeziora Wdzydz). Na teren województwa olsztyńskiego sprowadzono troć jeziorową około 1960 roku. Wsiedlono ją do zlewiska jeziora Wadąga (pow. olsztyński) i do rzeki Pasłęki w obrębie zbiornika zaporowego w Pierzchałach (pow. braniewski). Przez kilka lat po zarybieniu rybacy zawodowi łowili pojedyncze egzemplarze na jeziorze Wadągu, ostatnio nie trafia się wcale w połowach. Można przypuszczać, że nie znalazła ona odpowiednich warunków do rozrodu naturalnego i jej populacja w jeziorze zanikła. Brak obserwacji nie pozwala ocenić wyników zarybienia rzeki Pasłęki. Można jednak sądzić, że w rzece tej ocalała pewna ilość egzemplarzy troci jeziorowej, a nawet mogły mieć miejsce pojedyncze przypadki rozrodu tej ryby. Świadczą o tym sygnały dochodzące od wędkarzy o złowieniu 2—3-kilogramowych „pstrągów” w Pasłęce i jej dopływach. Mogą to być właśnie trocie jeziorowe, gdyż w naszych warunkach pstrąg potokowy bardzo rzadko osiąga takie rozmiary. Metody połowu troci jeziorowej są identyczne jak przy troci, tzn. wszelakiego rodzaju błystki i sztuczne muchy. Na przynęty żywe łowić troci nie wolno! Okres tarła przypada na październik—listopad. Wymiar ochronny — 45 cm. Czas ochronny od 1 października do 31 grudnia. Okres połowu: marzec—sierpień.